Градското фермерство е в състояние да стимулира местната икономика. Тъй като все повече магазини и ресторанти предпочитат да работят с чиста местна храна, това дава възможност на предприемачите, занимаващи се с градско фермерство, да стартират и разширяват бизнеса си. Градското земеделие е добро решение за свободни и неизползвани парцели, разпръснати из градовете. Много проекти ефективно използват пространствата на покривите на сградите. Все повече граждани преустройват дворовете и покривите си, където създават градини оазиси. Насърчава развитието на общности Хората в градовете често забравят какво е да са част от общност. Те водят изолиран и независим живот, който може да доведе до проблеми като депресия и недоверие. Градското фермерство може да обедини мъже, жени, деца, семейства, приятели и съседи в една обща цел – отглеждането на устойчива храна. Увеличавайки достъпа до пресни и здравословни продукти, то предоставя уникална възможност на общностите да научат повече за балансираното хранене и отглеждането на собствени храни. Младежите например научават откъде идва храната им и как я отглеждат сами. Намалява вредното въздействие върху околната среда Локалното производство на храни може да бъде ефективен начин за намаляване на въздействието на селското стопанство върху околната среда. Храната, отглеждана на местно ниво, пътува значително по-кратко. Освен това градските фермери често възприемат по-щадящи околната среда практики на отглеждане, използвайки минимално количество пестициди и химически торове. Подобрява качеството на храната С градското фермерство храната се отглежда на местно ниво с добра почва, вода и тор. Не е необходимо транспортирането й на дълги разтояния, което крие риск от замърсяване. Всичко това помага за подобряването на качеството и безопасността на храната.